BLOG, Nezaradené

Light RUN 2022 Propozície a registrácia

Jaroslava Mareková

10. januára 2021

Zaregistruj sa na veselý svetielkujúci beh. Namiesto medaily získaš svetielkujúce rožky, mimoňské oči, alebo ružovú mašľu. 🙂 Pridaj sa k nám aj Ty. 🙂

Registruješ sa na LIGHT RUN
Informácie o ďalších aktivitách Zberu medailí nájdeš TU.

Do Zberu medailí sa môžeš však registrovať aj zdarma a využívať svoje vlastné konto, zapájať sa do našich súťaží a výziev spojených s krásnymi cenami. V tom prípade je štartovné na naše behy pre Teba v hodnote 10Eur.
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
BEŽEC Meno a priezvisko
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Dátum narodenia (deň.mesiac.rok):
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Pohlavie:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Štátna príslušnosť:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Mailová adresa:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Telefonický kontakt:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Klub:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Poznámka:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Po odoslaní registrácie dostanete mail s pokynmi na platbu. Platbu je potrebné vykonať do 24hodín. V prípade, že nebudeme úhradu evidovať do 48 hodín od registrácie, bude registrácia vymazaná. V prípade akceptácie platby, budete informovaní mailom.

Field is required!
Field is required!

 • Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za akceptáciu podmienok daného podujatia.

 • Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť.

 • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 • Odporúčme lekársku prehliadku a úrazové poistenie.

 • Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie a zverejnenie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Field is required!
Field is required!
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Odoslaním a odsúhlasením tohto prehlásenia ďalej:
 1. beriem na vedomie, že organizátor bude spracovávať moje osobné údaje (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefón, e-mail, adresa, údaje o klube, štátna príslušnosť) pre účely organizácie pretekov, evidenciu účastníkov na pretekoch a evidenciu výsledkov, hlavne ukladanie týchto údajov na nosiče dát, upravovanie, vyhľadávanie v nich, vrátane odovzdávania určeným tretím osobám na spracovanie pre rovnaké účely, a ďalej pre marketingové účely organizátora, a pokiaľ som organizátorovi udelil súhlas, tak tiež pre marketingové účely spoluorganizátorom a partnerom pretekov, a to všetko v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov;

 2. potvrdzujem, že som bol Organizátorom oboznámený so svojimi právami na ochranu osobných údajov a viac informácii o svojich právach vyplývajúcich zo spracovania osobných údajov dohľadám v zákone č. 18/2018 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi dávam súhlas Organizátorovi pretekov s použitím mojich písomných prejavov, obrazových materiálov, podobizne a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby alebo mojich prejavov osobnej povahy zhotovených v súvislosti s mojou účasťou na pretekoch a odovzdávaním výhry pre marketingové a propagačné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, ich následnou úpravou a prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Tento súhlas udeľujem bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým organizátor tieto prejavy/diela v súlade s ich určením poskytne.

Field is required!
Field is required!
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

 1. Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely” udeľujem Organizátorovi súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov a informáciami zo súboru cookies pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný. Organizátor je oprávnený poskytnúť právo spracovávať moje osobné údaje v rovnakom rozsahu a za rovnakým účelom spolupracujúcim subjektom. Cieľom tohto súhlasu je možnosť širšieho využitia marketingových nástrojov pre personalizáciu a zdokonaľovanie ponúkaných produktov a pripravovaných projektov.

 2. Súčasne súhlasím s tým, aby moje kontaktné údaje boli využívane k zasielaniu obchodných oznámení alebo propagačných materiálov Organizátora obsahujúcich tiež propagáciu a reklamu partnerov pretekov, zasielanie informácií o podobných akciách.

 3. Udelením súhlasu tiež potvrdzujem, že som bol/a Organizátorom informovaný/a, o svojich nižšie uvedených právach vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov:

 4. právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, právo vzniesť u Organizátora námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktného emailu, právo prístupu k mojim osobným údajom spracovávaných Organizátorom, právo žiadať ich opravu alebo ich výmaz, prípadne obmedziť spracovanie, právo na prenositeľnosť údajov pokiaľ je to technicky možné,

 5. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ mám dôvodné podozrenie, že došlo k poškodeniu mojich práv alebo inému porušeniu zákona pri spracovaní mojich osobných údajov.

 6. Ďalšie informácie o mojich právach a spracovaní osobných údajov sú pre mňa dostupné v zákone č. 18/2018.

 7. Tento súhlas udeľujem po celú dobu využívania produktov a služieb Organizátora a nasledujúce tri roky potom.

Field is required!
Field is required!
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Po odoslaní dostanete informačný email na Vami uvedenú adresu s pokynmi na úhradu štartovného. Registrácia je akceptovaná až po uhradení štartovacieho poplatku.

Field is required!
Field is required!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *