Späť na kalendár

Mošovský ParkRun

Prekážky/Kros/Ultra, Stred

25.07.2021
14:30:00
Mošovce

Organizátor Turiec.run zorganizuje už 3. ročník pretekov Mošovský ParkRun leto. Preteky pozostávajú z lesných a poľných cestičiek. Samotný beh bude ťažší s prevýšením cca 212 m.

Galéria