Aktuality v profile, Hlavná stránka, Nezaradené

REGISTRÁCIA: ZBER MEDAILÍ 2022

Zaregistrujte sa na 5. ročník Zberu Medailí alebo na niektorý z behov, ktoré budú jeho súčasťou v roku 2022.

Pre všetkých našich členov platí 50% zľava na všetky naše organizované akcie. Okrem toho získajú svoje online konto, štartovací balíček, možnosť súťažiť a tiež sa zapojiť až do štyroch ďalších výziev: jedna bežecká tímová, jedna bežecká pre jednotlivcov, cyklistická pre jednotlivcov a turistická pre jednotlivcov.

Registrujem sa na

Označ jeden, alebo viac behov, ktorých sa chceš zúčastniť. V prípade, že sa predregistruješ do Zberu medailí 2022, okrem VÝHOD plynúcich z členstva, každé ďalšie štartovné je pre Teba len 5Eur a navyše sa môžeš zúčastniť daľších šytroch VÝZIEV počas roka a získať krásne ceny.

Informácie o behoch a propozície nájdeš TU. 

Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Názov môjho štafetového tímu (V prípade, že sa zúčastňuješ štafety.)
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Meno a priezvisko BEŽEC alebo CYKLISTA (Štafetári, prosíme, nižšie vyplňte obe mená dvojice!)
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
BEŽEC (Vyplň svoje meno, alebo meno tvojej dvojice.)
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
CYKLISTA (Vyplň svoje meno, alebo meno tvojej dvojice.)
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Dátum narodenia (deň.mesiac.rok):
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Pohlavie:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Som už zaregistrovaný do Zberu medailí 2022 / Registrujem sa teraz.
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Štátna príslušnosť:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Mailová adresa:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Telefonický kontakt:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Klub:
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje
Poznámka:
Napíš veľkosť trička
Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Po odoslaní registrácie dostanete mail s pokynmi na platbu. Platbu je potrebné vykonať do 24hodín. V prípade, že nebudeme úhradu evidovať do 48 hodín od registrácie, bude registrácia vymazaná. V prípade akceptácie platby, budete informovaní mailom.


 • Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za akceptáciu podmienok daného podujatia.

 • Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť.

 • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 • Odporúčme lekársku prehliadku a úrazové poistenie.

 • Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie a zverejnenie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Odoslaním a odsúhlasením tohto prehlásenia ďalej:
 1. beriem na vedomie, že organizátor bude spracovávať moje osobné údaje (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefón, e-mail, adresa, údaje o klube, štátna príslušnosť) pre účely organizácie pretekov, evidenciu účastníkov na pretekoch a evidenciu výsledkov, hlavne ukladanie týchto údajov na nosiče dát, upravovanie, vyhľadávanie v nich, vrátane odovzdávania určeným tretím osobám na spracovanie pre rovnaké účely, a ďalej pre marketingové účely organizátora, a pokiaľ som organizátorovi udelil súhlas, tak tiež pre marketingové účely spoluorganizátorom a partnerom pretekov, a to všetko v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov;

 2. potvrdzujem, že som bol Organizátorom oboznámený so svojimi právami na ochranu osobných údajov a viac informácii o svojich právach vyplývajúcich zo spracovania osobných údajov dohľadám v zákone č. 18/2018 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi dávam súhlas Organizátorovi pretekov s použitím mojich písomných prejavov, obrazových materiálov, podobizne a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby alebo mojich prejavov osobnej povahy zhotovených v súvislosti s mojou účasťou na pretekoch a odovzdávaním výhry pre marketingové a propagačné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, ich následnou úpravou a prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Tento súhlas udeľujem bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým organizátor tieto prejavy/diela v súlade s ich určením poskytne.

Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

 1. Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely” udeľujem Organizátorovi súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov a informáciami zo súboru cookies pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný. Organizátor je oprávnený poskytnúť právo spracovávať moje osobné údaje v rovnakom rozsahu a za rovnakým účelom spolupracujúcim subjektom. Cieľom tohto súhlasu je možnosť širšieho využitia marketingových nástrojov pre personalizáciu a zdokonaľovanie ponúkaných produktov a pripravovaných projektov.

 2. Súčasne súhlasím s tým, aby moje kontaktné údaje boli využívane k zasielaniu obchodných oznámení alebo propagačných materiálov Organizátora obsahujúcich tiež propagáciu a reklamu partnerov pretekov, zasielanie informácií o podobných akciách.

 3. Udelením súhlasu tiež potvrdzujem, že som bol/a Organizátorom informovaný/a, o svojich nižšie uvedených právach vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov:

 4. právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, právo vzniesť u Organizátora námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktného emailu, právo prístupu k mojim osobným údajom spracovávaných Organizátorom, právo žiadať ich opravu alebo ich výmaz, prípadne obmedziť spracovanie, právo na prenositeľnosť údajov pokiaľ je to technicky možné,

 5. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ mám dôvodné podozrenie, že došlo k poškodeniu mojich práv alebo inému porušeniu zákona pri spracovaní mojich osobných údajov.

 6. Ďalšie informácie o mojich právach a spracovaní osobných údajov sú pre mňa dostupné v zákone č. 18/2018.

 7. Tento súhlas udeľujem po celú dobu využívania produktov a služieb Organizátora a nasledujúce tri roky potom.

Pole je povinné
Nesprávne zadané údaje

Po odoslaní dostanete informačný email na Vami uvedenú adresu s pokynmi na úhradu štartovného. Registrácia je akceptovaná až po uhradení štartovacieho poplatku.